Thông tin liên hệ

Liên hệ bộ phận

Tên Bộ Phận Hotline
Vé quốc nội Tel: 08.7300.4078 Ext:1
Vé quốc tế Tel: 08.7300.4078 Ext:2
Visa
Du Lịch
Khách sạn
Tel: 08.7300.4078 Ext:3
Kinh doanh Tel: 08.7300.4078 Ext:4
Trợ giúp Tel: 08.7300.4078 Ext:0

Tổng đài: 08-7300.4078

Liên hệ nhân viên

Họ tên Liên hệ
BÁN HÀNG
Ms Lệ Hằng
Booker quốc nội
T 0908.46.1111
M:lehang@vlink.vn
Skype: vlinkvn10
Ms Thu Hương
Sales Manager
Tel: 0934.099.511
M: huongnt@vlink.vn
Skype: vemaybayvlink
Mr Lý Bên
Booker quốc nội
T: 0906.728.466
M: ben@vlink.vn
Skype: itbenly_skype
Ms Khánh Vi
Booker quốc tế
Tel: 0903.942.998
M: khanhvi@vlink.vn
Ms Trần Cúc
Booker quốc tế
Tel: 0902.602.998
M: trancuc@vlink.vn
Skype: vlinkvn08
Ms Thúy Triều
Visa /  Tour / Thuê xe
Tel: 0902.310.466
M: thuytrieu@vlink.vn
Skype: vlinkvn47
Ms Kim Hạnh
Booker quốc nội
Tel: 0913.432.992
M: kimhanh@vlink.vn
Skype: vlinkvn17
Ms Kim Tiên
Booker quốc nội
Tel: 0938.350.898
M: kimtien@vlink.vn
Skype: vlinkvn48
Ms Đỗ Khương
Booker quốc tế
Tel: 0906.725.466
M: dokhuong@vlink.vn
Skype: vlinkvn33
Ms Nguyễn Hằng
Booker quốc tế
Tel: 0906.948.579
M: thuyhang@vlink.vn
Skype: vlinkvn32
Ms Phạm Nhị
Booker quốc tế
Tel: 0901.342.998
M: phamnhi@vlink.vn
Ms Nguyễn Hiền
Booker quốc nội
Tel: 0938.172.998
M: hienntt@vlink.vn
Skype: thuhien_vlink
Mr Sĩ Thành
Booker quốc nội
Tel: 0938.097.998
M: thanhts@vlink.vn
Skype: vlinkvn49
GIAO NHẬN
Mr Tấn Phong
Giao nhận
Tel: 0912.135.702
Mr Hoàng Phúc
Giao nhận
Tel: 0903.074.994
Mr Quang Hiếu
Giao nhận
Tel: 0902.813.279
HỖ TRỢ
Ms Hoàng Nhung
Kế toán
Tel: 0913.142.992
M: hoangnhung@vlink.vn
Skype: vlinkvn29
Ms Tường Phương
Kế toán
Tel: 0913.142.992
M: tuongphuong@vlink.vn
Ms Quỳnh Nhi
Kế toán
Tel: 0982.996.476
M: quynhnhi@vlink.vn
Skype: vlinkvn37
Mr Phan Hải Sơn
Kỹ thuật
Tel: 0907.252.850
M: sonph@vlink.vn
Ms Ánh Dương
Marketing
Tel: 0973.598.298
M: anhduong@vlink.vn
Skype: vlinkvn07